FOHLENGOLD BONECARE 1000g

580 kr

Fohlengold® BoneCare från st Hippolyt till­handahåller specifika näringsämnen för att stödja optimal utveckling av ben, brosk och leder hos fölet.

Köp nu eller dela upp betalningen
Artikelnr: HP.50501002 Kategori:

Beskrivning

Starka ben redan från början

Föl och hästar har särskilt höga krav på sin näring under tillväxt och skelettets utveckling.
Genom en optimalt uträknad och behovsbaserad tilldelning av viktiga närings­ämnen och byggstenar till det växande fölet, stöttar och främjar Fohlengold® BoneCare en målinriktad, stabil och kontrollerad bentillväxt.

  • Målinriktat stöd för stabil benbildning och -tillväxt
  • Främjar bentäthet, styrka och elasticitet.
  • Vid tillväxtrelaterade utvecklingsstörningar i ben och leder

Fohlengold® BoneCare förser det växande fölet/den växande unghästen med värdefulla cellbyggstenar i form av nukleotider.
Dessa understöder också bildningen av viktiga strukturella molekyler i ben- och broskmatrisen.

För optimal utveckling av skelettet krävs särskilt fokus på tilldelningen av de närings­ämnen som understödjer utvecklingen under viktiga tillväxtperioder.
Fohlengold® BoneCare till­handahåller specifika näringsämnen för att stödja optimal utveckling av ben, brosk och leder.

Stöd för rörelseapparaten
Fölets utveckling och tillväxt, framför allt av ben och broskvävnad, är känsliga processer som är av avgörande betydelse för styrkan i hästens skelettsystem.
Här spelar framför allt lederna en avgörande roll. Särskilt det hyalina ledbrosket är viktigt, eftersom det säkerställer problemfri rörelse i lederna och stödjer tryckstyrka och elasticitet.
Dessa egenskaper är beroende av förmågan hos vissa kolhydratkomplex (glyko­saminoglykaner, GAG) att som en svamp absorbera och binda stora mängder vätska och därmed bilda en stötdämpande ytstruktur med en geleaktig konsistens.
Alla centrala signalmolekyler och livsviktiga näringsämnen tillförs led­brosket från ledvätskan.
Broskvävnaden hos unga hästar har mycket liten blodtillförsel, och broskvävnaden hos vuxna hästar har inga blodkärl alls.
Broskvävnaden har därför liten regenereringspotential och är helt beroende av tillförseln av näringsämnen via utfodringen.

Växa upp med de bästa förutsättningarna
Fohlengold® BoneCare stöttar och främjar målmedvetet en stabil och kontrollerad bentillväxt hos det växande fölet genom en optimalt ko­ordinerad och behovsorienterad tillförsel av viktiga näringsämnen och byggstenar.
Nukleotider understöder också bildandet av viktiga strukturmolekyler i ben- och broskmatrisen.
På samma sätt förbättrar skyddande antioxidanter den växande vävnadens motståndskraft mot antioxidativ stress.

Forskning bekräftar
En studie från Breslau University of Environ­mental and Life Sciences har bekräftat den positiva effekten av Fohlengold® BoneCare på tillväxtprocesserna i rörelseapparaten i det epigenetiska området.
I studien delades unghästar in i två grupper, en som fick Fohlengold® BoneCare och en kontrollgrupp.
Försöksgruppen utfodrades dagligen med en basranson plus Fohlengold® BoneCare, medan unghästarna i kontrollgruppen endast fick basransonen.
Resultaten visade att unghästarna i försöksgruppen hade en högre blodserumkoncentration av olika signalmolekyler som ingår i den samlade tillväxtprocessen i skelettsystemet.
Jämfört med kontrollgruppen visade försöksgruppen en ökad aktivitet av olika gener som också är involverade i brosktillväxt.
Samtidigt kunde studien bevisa en minskad genaktivitet hos två proteiner som hade en negativ effekt på mognadsprocesserna hos de benbildande cellerna i försöksgruppen jämfört med kontrollgruppen.
Resultaten bekräftades även vid röntgenundersökningar.
Röntgenbilderna från Fohlengold® BoneCare-gruppen visade en signifikant hög ökning av bentätheten efter utfodring med Fohlengold® BoneCare.
Studien kunde därmed bevisa att optimalt koordinerad utfodring med närings- och uppbyggnadsämnen främjar och understödjer en stabil och kontrollerad bentillväxt hos fölet.

För starka ben!

UTFODRINGSREKOMMENDATION:

Från 6:e månaden ponnyföl/unghästar ca 15 g dagligen / föl/unghästar av större raser ca 30 g dagligen.
Kan fodras så länge unghästen växer, men rekommenderat tills unghästen är minst 18 månader.

OBS:
 Täcker inte hästens grundläggande behov av mineraler. Innehåller mjöl från musslor och ska inte ges till idisslare.

OBS: Detta kompletteringsfoder har ett högre innehåll av vitaminer och mineraler än ett vanligt kompletteringsfoder och ska därför som mest utgöra 8,9 % av hästens foderstat (inklusive hö). Vänligen följ utfodringsrekommendationen.

2 mått = ca 30 g

Ytterligare information

Storlek